Yritysverotus

Hoidamme monipuolisesti sekä yhtiön että yhtiön omistajan verotukseen liittyviä toimeksiantoja. Erityisesti yrityskaupoissa ja -järjestelyissä veroseuraamusten selvittäminen on tärkeää. Ilman asianmukaista verosuunnittelua, lopputulos saattaa aiheuttaa tarpeettomia veroseuraamuksia. Voimme avustaa yritystäsi myös muutosverotuksessa kuten verotarkastuksessa, oikaisuvaatimuksen tai valituksen laatimisessa sekä hakea ennakkoratkaisua tai tappioiden poikkeuslupahakemusta verotukseen liittyen.

Voimme myös suunnitella yrittäjän tai osakkaan verotusta optimoimalla esimerkiksi osakkaan nostaman palkan ja osingon suhde verotuksellisesti edullisimmaksi.

Yrityskaupan verotuksesta

Yrityskaupan olennainen osa on veroseuraamusten selvittäminen. Verotus voi kohdistua myyjään, ostajaan ja kohdeyhtiöön. Tyypillisesti huomioon otettavaksi tulevat tulovero, varainsiirtovero, arvonlisävero sekä perintö- ja lahjavero erityisesti sukupolvenvaihdostilanteissa. Verojen maksun ajankohta voi tulla kyseeseen kaupan yhteydessä tai myöhemmin tulevaisuudessa.

Yrityskaupan toteutustapa voi vaikuttaa merkittävästi osapuolten veroseuraamuksiin. Kauppaa edeltävät ja sen jälkeen tehtävät yritysjärjestelyt voivat vaikuttaa verojen määrään ja niiden maksuajankohtaan. Kaupan kohteen määrittely on niin ikään olennainen seikka verojen kannalta, esimerkiksi pelkän liiketoiminnan myynti verrattuna osakekauppaan on hyvin erilainen veroseuraamuksiltaan sekä ostajan että myyjän näkökulmasta.

Tappioiden poikkeuslupahakemus saattaa tulla tehtäväksi omistusjärjestelyiden yhteydessä. Yhtiö menettää vahvistetut tappiot verotuksessa, jos tappiovuoden aikana tai sen jälkeen yli puolet yhtiön osakkeista tai osuuksista on vaihtanut omistajaa muuten kuin perinnön tai testamentin perusteella.

Osakeyhtiössä omistussuhteet voivat muuttua esimerkiksi osakekaupan tai osakeannin johdosta. Tappioiden poikkeuslupahakemuksen perusteella verohallinto voi myöntää erityisistä syistä oikeuden tappion vähentämiseen omistajanvaihdoksesta huolimatta.