Yritysjärjestelyt ja -kaupat

Yrityskaupat

Vuosien myötä olemme tehneet havainnon, että usein asiantuntija otetaan mukaan vasta yrityskauppaprosessin loppuvaiheessa. Jos tässä vaiheessa asiantuntija havaitsee jonkin asiakkaan kannalta epäedullisen seikan, neuvotteluissa voi olla vaikea palata taaksepäin ja muuttaa neuvotteluiden suuntaa. Tämän vuoksi on tärkeää, että asiantuntija on mukana alusta asti.

Yrityskaupan läpivientiin kannattaa varata riittävästi aikaa.

Olemme olleet mukana useissa yrityskaupoissa eri toimialoilla edustaen joko myyjää tai ostajaa. Yrityskaupan läpivientiin kannattaa varata riittävästi aikaa. Yrityskaupan valmistelu alkaa tavoitteen asettamisella: mietitään, onko kaupan kohteena koko yritys vai osa siitä, kenelle myydään tai mistä ostettava kohde löytyy, milloin yrityskauppa toteutuu ja millä hinnalla sekä ehdoilla kauppaan lähdetään.

Yrityksen ”hintalapun” laskeminen

Yrityksen hintalappua lähdetään laskemaan yrityksen arvonmäärityksen kautta. Aikataulun suhteen tulee ottaa huomioon, että yrityskaupan valmistelevat toimet voivat viedä aikaa. Jos ennen yrityskauppaa on esimerkiksi tarvetta jakaa varoja yhtiöstä tai tehdä yritysjärjestelyitä, kuten yhtiömuodon muutos tai jakautuminen, nämä pitää ottaa huomioon yrityskaupan aikataulussa.

Hyvä suunnitelma pitää sisällään edellä mainitut asiat sekä arvioidut taloudelliset ja verotukselliset seuraamukset myyjien, ostajien ja yrityksen näkökulmasta. Myyntiesite tai vastaava dokumentti, jonka avulla voi käydä neuvotteluita ja lähestyä rahoittajia on yleensä hyvä laatia.

Kontaktit yrityskaupan vastapuoleen ja neuvottelujen käynnistäminen on paljon helpompi käynnistää ja viedä läpi, kun suunnitelmat ja dokumentit ovat kunnossa. Hyvä valmistautuminen nopeuttaa kaupan toteuttamista.

Yritysjärjestelyt

Yrityksen toiminnassa saattaa tulla vastaan tilanteita, joissa yhtiön rakennetta, yhtiöiden määrää tai omistusta on tarve muuttaa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi yritysoston jälkeen toteutettava sulautuminen tai yrityskauppaa edeltävä jakautuminen tai liiketoimintasiirto. Tarpeettomia yhtiöitä voidaan myös purkaa tai tehdä yhtiömuodon muutos omistusjärjestelyiden yhteydessä. Oleellista kaikissa yritysjärjestelyissä on huomioida verotukselliset näkökohdat.

Sulautumisessa sulautuva yhtiö sulautuu vastaanottavaan yhtiöön, joka voi olla sulautuvan yhtiön emo-, sisar- tai muu yhtiö. Jakautumisessa taas yhtiön varat ja velat jakautuvat kahteen tai useampaan yhtiöön ja jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat vastikkeeksi vastaanottavan yhtiön osakkeita. Kokonaisjakautumisessa jakautuvan yhtiön varallisuus jaetaan kokonaan uusiin vastaanottaviin yhtiöihin ja osittaisjakautumisessa jakautuvaan yhtiöön jää vähintään yksi liiketoimintakokonaisuus ja vastaanottavaan yhtiöön siirretään vähintään yksi liiketoimintakokonaisuus.

Liiketoimintasiirrolla tarkoitetaan järjestelyä, jossa itsenäinen liiketoiminnan osa siirretään varoineen ja velkoineen uuteen tai olemassa olevaan yhtiöön ja siirtävä yhtiö saa vastikkeeksi vastaanottavan yhtiön osakkeita. Liiketoimintasiirron lopputuloksena syntyy konsernirakenne, jolloin siirtävästä yhtiöstä tulee emoyhtiö ja siirretty liiketoiminta muodostuu tytäryhtiöksi.

Yritysjärjestelyt vaativat hyvää talous- ja vero-osaamista

Yritysjärjestelyt vaativat yhtiöoikeudellisen osaamisen lisäksi hyvää talous- ja vero-osaamista. Me voimme laatia yritysjärjestelyyn liittyvät laskelmat, kuten sulautumis- ja jakautumistaseet. Olemme yhteydessä tilintarkastajaan, tilitoimistoon ja tarvittaessa pankkiin, jotta kokonaisuus tulee kaikilta osin otettua huomioon.