Sukupolvenvaihdos

Yrityksen sukupolvenvaihdos

Luopuva osakas tai yrittäjä voi luopua omistuksestaan joko vaiheittain tai kerralla. Luovutustapoja on useita erilaisia. Luovuttaminen voi tapahtua lahjoituksena, jolloin lahjansaaja maksaa lahjaveron täysimääräisenä tai huojennettuna. Luovutus voi tapahtua myös kaupalla joko käypään tai niin sanottuun lahjanluonteiseen hintaan. Yhtiöön on saattanut kertyä varallisuutta, jota on mahdollista käyttää osana sukupolvenvaihdoksen rahoitusta. Selvitämme veroseuraamukset luovuttajan, jatkajan ja yhtiön verotuksessa, myös ennakkoratkaisu verottajalta voi olla tarpeen veroseuraamusten varmistamiseksi.

Sukupolvenvaihdosprosessin vaiheet

Toteuttaessamme sukupolvenvaihdoksen, käymme asiakkaan kanssa läpi prosessin eri vaiheet ja aikataulun. Sukupolvenvaihdoksen toteuttaminen aloitetaan aina tapaamisella, jossa useimmiten on mukana sekä luopuja että jatkaja.

Ensimmäisessä tapaamisessa kartoitetaan yrityksen ja yrittäjien tilannetta: osapuolten toiveet ja tavoitteet, yrityksen taloudellinen tilanne ja tätä kautta käytettävissä olevat toteutusvaihtoehdot. Tämän jälkeen laaditaan sukupolvenvaihdossuunnitelma sisältäen yrityksen arvonmäärityksen, eri toteutusvaihtoehdot, niiden verovaikutukset ja alustavan aikataulun. Tämän jälkeen sukupolvenvaihdos toteutetaan valitulla tavalla ja sovitussa aikataulussa.