Tietosuojaseloste

Asiakkaidemme sekä muiden tahojen yksityisyyden suojaaminen on meille Asianajotoimisto Facta Oy:ssä (jäljempänä ”Facta”) ensiarvoisen tärkeää. Käsittelemme henkilötietoja aina mahdollisimman läpinäkyvästi. Tältä sivulta löydät tietoa siitä, miten keräämme, käytämme ja säilytämme henkilötietoja toimistossamme.

MITÄ TARKOITUKSIA VARTEN KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI?

Osana toimintaamme käsittelemme henkilötietoja erilaisia tarkoituksia varten. Olemme seuraavassa kuvanneet niitä tarpeita, joita toiminnassamme syntyy erilaisten henkilötietojen käsittelylle.

 • Asiakasrekisterimme tietoja käsittelemme asiakassuhteen hoitamista varten.
 • Toimeksiantoihin liittyviä tietoja käsittelemme toimeksiantojen hoitamista varten siten kuin lainsäädäntö meitä velvoittaa.
 • Sidosryhmien eli potentiaalisten asiakkaiden, entisten Factan työntekijöiden, opiskelijoiden sekä asianajoalalla työskentelevien tahojen tietoja käsittelemme mm. seuraavia tarkoituksia varten:
  • kutsujen lähettäminen tapahtumiimme, ja
  • toiminnastamme tiedottaminen ja muu markkinointiviestintä.
 • Verkkosivuillamme kävijöiden tietoja käsittelemme verkkosivujemme toiminnallisuuden varmistamiseksi sekä sivuston kehittämistä varten.
 • Työnhakijarekisterin tietoja käsittelemme työhönottopäätösten tekemistä varten.
 • Työntekijöidemme tietoja käsittelemme työantajavelvoitteiden hoitamista varten.
 • Toimitilojemme turvallisuuden varmistamme erilaisilla valvontajärjestelmillä, kuten kameravalvonnalla.

KENELLE LUOVUTAMME / SIIRRÄMME TIETOJASI?

Toimintamme lähtökohta on se, että emme luovuta tietojasi kolmansille osapuolille. Mikäli lainsäädäntö tai jokin meihin kohdistuva viranomaismääräys edellyttää tietojen luovuttamista, tutkimme pyynnön tapauskohtaisesti arvioidaksemme tietojen luovutuksen lainmukaisuuden. Tietyissä tilanteissa saatamme luovuttaa tietojasi myös kolmannelle osapuolelle tai toiselle rekisterinpitäjälle, jos olemme kanssasi erikseen niin sopineet.

Olemme myös tehneet sopimuksia tiettyjen palveluntarjoajien kanssa, jotka osana tarjoamaansa palvelua saattavat käsitellä henkilötietojasi puolestamme. Näissä tilanteissa olemme tehneet asianmukaiset sopimukset palveluntarjoajien kanssa ja näin olemme varmistaneet henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn kyseisissä tilanteissa.

KÄSITELLÄÄNKÖ TIETOJA KOLMANSISSA MAISSA?

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Osa Factan käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi kuitenkin toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään esimerkiksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa.

MITEN SUOJAAMME TIETOJASI?

Luottamuksellisuus on erittäin tärkeä osa toimintaamme. Meillä on käytössä erilaisia teknisiä ja organisatorisia menetelmiä ja suojakeinoja, joilla pyrimme varmistamaan riittävän tietoturvallisuuden tason.

KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME TIETOJASI?

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin ne ovat tarpeen toimintamme kannalta sekä meitä velvoittavan lainsäädännön ja Asianajajaliiton määräyksien ja ohjeistuksien edellyttämällä tavalla. Säilytysajat vaihtelevat eri käsittelykokonaisuuksien välillä.

SINUN OIKEUTESI

Vastustusoikeus

Sinulla on oikeus vastustaa sinuun kohdistuvia käsittelytoimia tilanteessa, jossa käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella. Nämä tilanteet voivat liittyä esimerkiksi uutiskirjeen tai kutsun lähettämiseen tilaisuuksiimme.

Voit esittää vastustamista koskevan vaatimuksesi meille ottamalla yhteyttä toimisto@asianajofacta.fi. Sinun tulee yksilöidä se tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä.

Suoramarkkinointi

Voit antaa meille suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta tallentaneet. Voimme evätä tämän pyynnön laissa säädetyin perustein. Tämän oikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskeva virheellinen tieto. Lisäksi voit pyytää meitä poistamaan jonkin sinua koskevan tiedon tai pyytää käsittelyn rajoittamista laissa säädetyin perustein.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kuin olet itse toimittanut meille tietoja, joita käsitellään antamasi suostumuksen perusteella, sinulla on oikeus saada tällaiset tiedot itsellesi pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että emme ole noudattaneet toimintaamme soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen tietosuojakäytäntöihimme tai haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksia, pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä toimisto(a)asianajofacta.fi.

EVÄSTEET

Sivustolla ei käytetä evästeitä.